Kiểm tra bảo hành điện tử

  • Kiểm tra bảo hành điện tử chỉ áp dụng với các sản phẩm: MSI, Xigmatek, Akko, Dareu, Super Micro,Hiviz, Gskill, HKC, Lexar, Plextor, Kingspec
  • Khách hàng lấy serial trên vỏ hộp hoặc trên trực tiếp sản phẩm
  • Một số sản phẩm thời gian xuất hàng chưa đúng như trên hệ thống, sẽ căn cứ vào tem bảo hành và thời gian xuất hàng cho khách hàng

Bạn chưa nhập Serial sản phẩm để kiểm tra